การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับนาข้าว

การใช้กับนาข้าวสามารถใช้ได้ทุกระยะแต่โดยหลักๆจะแนะนำตามนี้

1.ระยะเตรียมดิน ใช้ 1 ลิตรต่อไร่ ผสมน้ำฉีดให้ทั่ว

2.ระยะแตกกอ    ใช้ 1 ลิตรต่อไร่ ผสมน้ำฉีดให้ทั่ว

3.ระยะตั้งท้อง    ใช้ 1 ลิตรต่อไร่ ผสมน้ำฉีดให้ทั่ว

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

1.ช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดี แตกรากได้มาก และรากมีสีขาว ดูดกินปุ๋ยได้ดีขึ้น

2.เพื่อออกซิเจนในดิน

3.ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ค้างอยู่ในดิน ทำให้ดินไม่แข็ง

4.ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่าย

5.ช่วยลดแก๊สที่เป็นอันตรายต่อรากต้นข้าว

6.ช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่ไม่ดีโตขึ น

 

สรุป

เมื่อใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วจะช่วยให้รากทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กินอาหารได้มากขึ้น ทำให้ต้นแข็งแรง เพิ่มน้ำหนัก เมล็ดเต็ม ไม่เป็นโรค ใช้ปุ๋ยน้อยลง ส่วนจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีก เช่น น้ำ อากาศ ความรุนแรงของโรคพืชต่างๆ

Cr : https://www.facebook.com/thaipsb

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.