ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่คั่วบด ตรากิจของชาวนา

กิจของชาวนาเราเดินหน้าพัฒนาทั้งวิธีการผลิตข้าวคุณภาพดี โดยไม่ใช้สารเคมี เน้นการพึ่งพาธรรมชาติรอบตัวมาช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมในแปลงนา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเราจึงมีรสชาติหอม อร่อย เฉพาะตัว ในแบบฉบับกิจของชาวนา

ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่คั่วบด

-ผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ยังคงคุณประโยชน์ไว้อย่างลงตัว
-ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่คั่วบดชงกาแฟผสม
-ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่คั่วบด 2 ช้อนชา ชงในน้ำร้อน เติมน้ำผึ้งตามต้องการ
-ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่คั่วบดใส่น้ำร้อน กินแทนโจ๊ก
-ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่คั่วบดโรยหน้าโจ๊ก โรยหน้าข้ามต้มร้อนๆ ความหอมของข้าวไรซ์เบอร์รี่ จะช่วยเสริม Contine reading