กิจกรรม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กิจของชาวนา

ตลอดระยะเวลาที่พวกเรา กลุ่ม กิจของชาวนา ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมปทุม ทุกๆ กิจกรรม เราทุ่มเท เราใส่ใจทุกขั้นตอนการดูแล ถึงแม้จะเจอปัญหามากมาย แต่พวกเราไม่เคยคิดจะกลับไปมองหาสารเคมีมาช่วยทดแทน เรามองหาสมุนไพรอะไรในท้องถิ่นเรา ว่าสมุนไพรตัวไหน สามารถช่วยลดปัญหาอะไรได้บ้าง

พวกเรา เรียนรู้ ทดลอง กันทุกระยะ เรามีการรวมตัวกัน ประชุมกัน แบ่งปันความรู้แต่ละท้องที่ แบ่งปันประสบการณ์กัน
พวกเราช่วยเหลือกันตามโอกาสที่พวกเรามี พวกเราเดินหน้าด้วยกัน ช่วยกันสร้างข้าวกิจของชาวนา ให้มีคุณภาพ
ถึงแม้ว่าในตลาดปัจจุบันจะมีการแข่งขันข้าวไรซ์เบอรี่สูงมาก แต่เราเชื่อว่าคุณภาพของเรา ที่มุ่งมั่นผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่คุณภาพ
ลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า คุณภาพของข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราพยายามนำเสนอนั้นแตกต่างจากท้องตลาดอย่างไร

วันนี้จึงนำประมวลภาพ กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ กิจของชาวนามาให้ได้รับชม ให้ได้สัมผัสถึงวิธีแห่งกลุ่มกิจของชาวนา Contine reading

คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เมล็ดพันธุ์สินเหล็ก

ไรซ์เบอรี่ รุ่นที่ 2 แห่งท่องทุ่ง กิจของชาวนา บ้านพุทธวจน ชัยนาท
อวดสีสันสีม่วงดำ อันเป็นลักษณะเฉพาะของพันธุ์ข้าวชนิดนี้

20140906_091404 Contine reading

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก อายุ 35 วัน พร้อมด้วยหญ้า!!!

ข้าวไรซ์เบอรี่ รอบแรกปีของ 2014 ณ เวลานี้อายุ อานามได้ 35 วัน การเติบโต หลังจากรอดพ้นวิกฤติ ช่วงที่ขนกล้าเจออากาศร้อน ทำให้ต้นกล้าไรซ์เบอรี่ และกล้าสินเหล็ก เกิดอาการแห้งเหี่ยว และหลังจากปาเป้าแล้ว อากาศที่ร้อน ทำให้น้ำในนาก็ร้อน ต้นกล้าที่อ่อนแอ จมอยู่ใต้น้ำ ตายไปจำนวนหนึ่ง เหลือรอดในบริเวณที่พ้นน้ำมาได้

แต่ก็ยังไม่พ้นปัญหา บริเวณพื้นนาปรับที่ไม่เรียบเสมอกัน หญ้า!! แห่กันขึ้นมาอย่างอุดหนาฝาคลั่ง ขึ้นงามหน้ากว่าข้าวมากมาย ทุกปัญหามีทางออกเสมอ

แบบนี้มันต้องถอนครับ ถอนด้วยมือและจ้างแรงงาน

ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสินเหล็ก อายุ 35 วัน

ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสินเหล็ก อายุ 35 วัน

Contine reading