แจกข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ปิดรับสมัครแล้วครับ

กิจของชาวนาเปิดรับสมัครผู้ป่วยโรคมะเร็ง 5 ราย
โดยท่านสามารถส่งหลักฐานแสดงการเข้ารับการรักษามาทาง
Inbox ของเพจ ฉันรักชาวนา ชาวนาวันหยุด
– รูปถ่ายใบนัดจากหมอ
– หรือหลักฐานอะไรก็ได้ที่แสดงว่าท่านป่วยจริง

ประโยชน์ข้าวไรซ์เบอรี่1 ประโยชน์ข้าวไรซ์เบอรี่2

โดยเราจะจัดส่งข้าวไรซ์เบอรี่ให้ผู้ป่วยทานฟรี เดือนละ 2 กก.
หากมีผู้ป่วยสมัครเข้ามาเกิน 5 รายขออนุญาตคัดเลือกตามที่เราเห็นสมควรค่ะ

คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เมล็ดพันธุ์สินเหล็ก

ไรซ์เบอรี่ รุ่นที่ 2 แห่งท่องทุ่ง กิจของชาวนา บ้านพุทธวจน ชัยนาท
อวดสีสันสีม่วงดำ อันเป็นลักษณะเฉพาะของพันธุ์ข้าวชนิดนี้

20140906_091404 Contine reading

หน้าดินแปลงข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

20140712_084106

ดินในนาข้าวไรซ์เบอรี่ ถ้าสังเกตุจะพบว่าผิวดินจะค่อนข้างเนียน (ไม่นับขี้ไส้เดือนนะครับ)

Contine reading

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก อายุ 35 วัน พร้อมด้วยหญ้า!!!

ข้าวไรซ์เบอรี่ รอบแรกปีของ 2014 ณ เวลานี้อายุ อานามได้ 35 วัน การเติบโต หลังจากรอดพ้นวิกฤติ ช่วงที่ขนกล้าเจออากาศร้อน ทำให้ต้นกล้าไรซ์เบอรี่ และกล้าสินเหล็ก เกิดอาการแห้งเหี่ยว และหลังจากปาเป้าแล้ว อากาศที่ร้อน ทำให้น้ำในนาก็ร้อน ต้นกล้าที่อ่อนแอ จมอยู่ใต้น้ำ ตายไปจำนวนหนึ่ง เหลือรอดในบริเวณที่พ้นน้ำมาได้

แต่ก็ยังไม่พ้นปัญหา บริเวณพื้นนาปรับที่ไม่เรียบเสมอกัน หญ้า!! แห่กันขึ้นมาอย่างอุดหนาฝาคลั่ง ขึ้นงามหน้ากว่าข้าวมากมาย ทุกปัญหามีทางออกเสมอ

แบบนี้มันต้องถอนครับ ถอนด้วยมือและจ้างแรงงาน

ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสินเหล็ก อายุ 35 วัน

ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสินเหล็ก อายุ 35 วัน

Contine reading