ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 7 วันหลังปาเป้า (อายุ 21 วัน)

วันนี้รีบขับรถจากกรุงเทพ สู่ชัยนาท มุ่งหน้าไปยังแปลงนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ทันที ด้วยความคิดถึง ทั้งห่วง ไม่รู้ว่าหลังจาก 7 วันที่ได้ปาเป้าแล้วต้นข้าวจะเป็นอย่างไรบ้าง จากสภาพที่ได้พบและสัมผัสพบว่า ต้นข้าวแข็งแรงดีมาก มี 3 ใบแล้ว แต่น้ำในคลองเริ่มจะแห้งแล้ว คงต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป

20131130_135555 20131130_135634 Contine reading

ข้าวไรซ์เบอรี่หลังจากปาเป้า 1 วัน (อายุ 16 วัน)

จากคนที่ไม่เคยลงมือทำนา ได้ลงมือทำแบบใหม่เป็นครั้งแรกในชีวิต รู้สึกสนุก แต่ก็เหนื่อย แต่สนุกว่ามากกว่าเหนื่อย พอได้เห็นการเติบโตของข้าวที่เราปลูกเองกับมือ ความเหนื่อยก็จางคลายหายไป ความตื่นเต้นและการรอคอยมาแทนที่

จากความรู้สึกของแม่บ้าง แม่บอกว่า น่าเป็นห่วงจังเลย ปลูกก็ห่าง ต้นข้าวก็ล้ม แบบนี้ไม่สบายใจเลย
แต่หลังจากปาเป้า วันรุ่งขึ้นอาการห่วงของแม่ก็หายไปเพราะต้นข้าวเริ่มตั้งต้นได้แล้ว เอาน้ำปล่อยเข้านาได้ตามปกติ

เราชาวนารุ่นใหม่ ต้องเริ่มเรียนรูู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดสารเคมี ทำความเข้าใจต้นข้าวให้มากขึ้น

วันที่16จากชัยนาท8 วันที่16จากชัยนาท7 Contine reading

ถึงเวลา ตีตาราง ปาเป้า ข้าวไรซ์เบอร์รี่

อายุข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ 15 วันพอดิบพอดี ก็ได้เวลาที่จำนำต้นกล้าในถาดเพาะลงไปปาในนาที่ถูกตีตาราง ด้วยเครื่องตีตารางแรงงานคน

สาเหตุที่ต้องตีตาราง
1.เพื่อทำแนวพื้นที่ระหว่างต้นข้าวแต่ละต้นมีระยะที่แน่นอน คือ 25×25 cm
2.เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการวัชพืช
3.เพื่อปรับระบบนิเวศบนแปลงนาให้อากาศถ่ายเท ลดแมลงรบกวน
4.เพื่อให้ต้นข้าวแสดงศักภาพมากที่สุด

IMG_1982 Contine reading

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อายุ 3-4 วันหลังจากเพาะลงถาด

หลังจากหยอดลงถาดเป็นที่เรียบร้อยก็นำไปวางบริเวณที่มีแดดรำไร รดน้ำ เช้า-เย็น ต้นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ชูใบเขียวสดมาให้ชมกัน

วันที่3จากชัยนาท วันที่4จากชัยนาท6 Contine reading