ถึงเวลา ตีตาราง ปาเป้า ข้าวไรซ์เบอร์รี่

อายุข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ 15 วันพอดิบพอดี ก็ได้เวลาที่จำนำต้นกล้าในถาดเพาะลงไปปาในนาที่ถูกตีตาราง ด้วยเครื่องตีตารางแรงงานคน

สาเหตุที่ต้องตีตาราง
1.เพื่อทำแนวพื้นที่ระหว่างต้นข้าวแต่ละต้นมีระยะที่แน่นอน คือ 25×25 cm
2.เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการวัชพืช
3.เพื่อปรับระบบนิเวศบนแปลงนาให้อากาศถ่ายเท ลดแมลงรบกวน
4.เพื่อให้ต้นข้าวแสดงศักภาพมากที่สุด

IMG_1982 Contine reading

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อายุ 3-4 วันหลังจากเพาะลงถาด

หลังจากหยอดลงถาดเป็นที่เรียบร้อยก็นำไปวางบริเวณที่มีแดดรำไร รดน้ำ เช้า-เย็น ต้นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ชูใบเขียวสดมาให้ชมกัน

วันที่3จากชัยนาท วันที่4จากชัยนาท6 Contine reading