แจกข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ปิดรับสมัครแล้วครับ

กิจของชาวนาเปิดรับสมัครผู้ป่วยโรคมะเร็ง 5 ราย
โดยท่านสามารถส่งหลักฐานแสดงการเข้ารับการรักษามาทาง
Inbox ของเพจ ฉันรักชาวนา ชาวนาวันหยุด
– รูปถ่ายใบนัดจากหมอ
– หรือหลักฐานอะไรก็ได้ที่แสดงว่าท่านป่วยจริง

ประโยชน์ข้าวไรซ์เบอรี่1 ประโยชน์ข้าวไรซ์เบอรี่2

โดยเราจะจัดส่งข้าวไรซ์เบอรี่ให้ผู้ป่วยทานฟรี เดือนละ 2 กก.
หากมีผู้ป่วยสมัครเข้ามาเกิน 5 รายขออนุญาตคัดเลือกตามที่เราเห็นสมควรค่ะ