มาดูผลงานของ จุลินทรีย์หน่อกล้วย ใส่ใข่ ใส่บอระเพ็ด

ผลงานของ จุลินทรีย์หน่อกล้วย ใส่ใข่ ใส่บอระเพ็ด
กลายเป็น ฮอร์โมนไข่ใส่พอระเพ็ด ขมแต่ดี

20140205_133459 Contine reading

จุลินทรีย์หน่อกล้วย ใส่ไข่ กลายเป็นฮอร์โมนไข่ (สูตรเอาง่ายไว้ก่อน)

หลังจากลองทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยมาแล้ว ก็ถึงเวลาทดลองประสิทธิภาพกันหน่อย บวกกับอายุข้าวก็พร้อมที่จะได้รับการบำรุง

20140120092809

งานนี้ต้องการบำรุงข้าวไรซ์เบอรี่ด้วย ต้องการป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วย
จึงจัดจุลินทรีย์ หน่อกล้วยใส่ไข่ไก่ กลายเป็นฮอร์โมนไข่ และใส่ตามด้วยน้ำบอระเพ็ด ผสมให้เข้ากัน ฉีดพ่นทั่วแปลงนา Contine reading